Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 17 martie, Legea privind aprobarea OUG nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”.

Programul este finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin Grantul de Tranziţie ROU-T-MOH, şi este implementat de către Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Fundaţia Romanian Angel Appeal şi Asociaţia Româna Anti-SIDA ARAS, pe perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2021. În cadrul programului sunt incluse o serie de activităţi dedicate întăririi capacităţii Ministerului Sănătăţii de a controla epidemia de tuberculoză.