Caravana de depistare activă a tuberculozei, Screening TB ajunge în comunele din Delta Dunării. 15 comune vor avea acces la serviciile medicale gratuite puse la dispoziţie prin cel mai amplul proiect de identificare şi tratare a tuberculozei din România, proiect derulat cu fonduri europene de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti.

Grindu, Greci, Cerna, Topolog, Casimcea, Beidaud, Baia, Jurilovca, Sarichioi, Valea Nucarilor, Mahmudia, Murighiol, Somova, Mihail Kogălniceanu şi Frecăţei sunt comunele unde caravana se va afla în următoarea perioadă. Vorbim despre comuniţăţi unde au fost înregistrate cazuri de tuberculoză şi de unde accesul la serviciile medicale urbane este dificil.

Judeţul Tulcea face parte din zona roşie în ceea ce priveşte incindenţa cazurilor de tuberculoză, cu 89 de cazuri noi de TB la mia de locuitori, la nivelul anului 2019.

Datele statistice aferente anului pandemic 2020 arată o scădere a incidenţei anul trecut, la 53 de cazuri la suta de mii de locuitori, dar e o scădere nereală deoarece adresabilitatea pacienţilor şi accesul lor la serviciile medicale au fost puternic afectate de restricţiile cauzate pe pandemie în ultime 16 luni.

Caravana Screening TB asigură accesul facil, aproape de casă la consultaţiile medicale puse la dispoziţie de cabinetul mobil dotat cu aparatură de radiologie şi diagnostic molecular rapid – cea mai avansată metodă de identificare a infecţiei cu bacilul tuberculozei – şi un program de inteligenţă artificială care ajută la depistarea tuberculozei şi a altor 14 patologii pulmonare. Serviciile medicale ale caravanei sunt asigurate de personal medical specializat.

Caravana Screening TB face parte din cel mai mare proiect de depistare activă a tuberculozei derulat de România în ultimii 30 de ani – proiectul POCU/4.9/225/117426 – „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”; proiect finanţat din fonduri europene şi implementat la nivel naţional de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” – Bucureşti cu sprijinul Ministerului Sănătăţii.

„Tuberculoza este o boală gravă, contagioasă, cu transmitere aeriană, iar experienţa medicală arată că în spatele fiecărui caz de tuberculoză activă depistat se mai află încă 10 cazuri nediagnosticate. Rolul caravanei este acela de a ajuta populaţia aflată la risc să aibă acces la serviciile medicale necesare astfel încât depistarea şi tratamentul tuberculozei să poată începe cât mai devreme.

Tuberculoza se vindecă, dar e nevoie ca să fie diagnosticată la timp şi pacientul să beneficieze de tratament complet. Implicarea medicilor de familie, a asistenţilor medicali comunitari, sprijinul autorităţilor locale şi judeţene sunt esenţiale pentru că numai împreună putem combate răspândirea tuberculozei” – declară medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti.

„Accesul la servicii de sănătate în proximitatea locuinţei lor, mai ales pentru populaţia rurală, determină o creştere a identificării precoce a diverselor afecţiuni şi deci tratarea lor în faze incipiente. Caravana de screening TB aduce în comunităţile cele mai îndepărtate ale judeţului nostru un aparat de radiologie prin intermediul căruia pot fi identificate 14 patologii pulmonare. Îndemnăm populaţia să acceseze această oportunitate şi să se prezinte la screening atunci când caravana va ajunge în localităţile lor.” – a declarat Ec. Nicolau Mihaela, director executiv adjunct economic DSP Tulcea.

Accesul gratuit la acest serviciu medical asigurat direct în comunitate este o oportunitate majoră pentru localnicii celor 15 comune tulcene. Având în vedere că pandemia a diminuat drastic accesul pacienţilor cu alte suferinţe înafara înfecţiei cu SARS-COV-2 în spitale sau în alte cabinete medicale, iar diagnosticarea şi tratamentul au devenit mult mai dificile de la declanşarea stării de urgenţă, prezenţa caravanei Screening TB se dovedeşte o necesitate în aceste comunităţi. Mobilizarea populaţiei pentru participarea la screeningul tuberculozei se realizează cu ajutorul autorităţilor locale, a reţelei de asistenţă medicală comunitară, prin implicarea echipelor comunitare integrate (asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenţi sociali) şi a medicilor de familie, proiectul beneficiind de suportul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, al Consiliului Judeţean Tulcea precum şi al reprezentaţilor locali ai Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei – PNPSCT.

Mai multe informaţii despre ce este tuberculoza şi proiectul screening TB găsiţi şi pe site-ul www.screeningtb.ro. Acolo unde situaţia o va impune, cu ajutorul autorităţilor locale vom ajuta populaţia care trăieşte în condiţiile specifice Deltei Dunării să poată ajunge în locaţiile unde se va afla caravana Screening TB. În judeţul Tulcea, activităţile de informare şi suport în comunităţi sunt realizate de Fundaţia Centrul pentru Politici si Servicii de Sănătate din Bucureşti – CPSS, partener al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” în acest proiect.

Pacienţii diagnosticaţi ulterior cu tuberculoză vor beneficia de serviciile de consiliere şi sprijin asigurate de partenerii de la Federaţia UNOPA. Astfel persoanele care vor primi bilet de trimitere către medicul specialist din partea echipei de la caravana vor fi ajutate în vederea finalizării procesului de diagnosticare şi pentru asigurarea serviciilor medicale în privinţa tratamentul tuberculozei.

În paralel Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă – ASPTMR va asigura servicii de suport telefonic pentru pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză ce au situaţii sociale dificile astfel încât aceştia să poată urma tratamentul până la vindecare.

Proiectul POCU/4.9/225/117426 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu implementare la nivel naţional, are o perioadă de derulare de cinci ani, 2018 – 2023, fiind axat pe prevenirea, screeningul şi diagnosticul tuberculozei , inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup ţintă de 75.010 persoane la nivel naţional, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunităţi rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependenţă de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.

Proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” – cod SMIS 2014+: 117426 este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 68.369.935,23 lei (aproximativ 14,4 milioane de euro).

Proiectul este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu:
– Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS)
– Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
– Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS)
– Asociaţia SamuSocial din România
– Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR)
– Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA)

Acest proiect este parte integrantă din Strategia Naţională de Control al Tuberculozei. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti este în România, cea mai prestigioasă instituţie medicală cu tradiţie în depistarea şi tratarea bolilor pulmonare şi în implementarea strategiei naţionale de supraveghere şi control al tuberculozei. Proiectul POCU/4.9/225/117426 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, din care face parte şi activitatea de screening TB prin intermediul caravanelor mobile este implementat la nivel naţional de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în calitate de Beneficiar, alături de Ministerul Sănătăţii şi în parteneriat cu: Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA); Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (UNOPA), Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), Asociaţia SamuSocial din România, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR). Fundaţia Centrul pentru Politici si Servicii de Sănătate din Bucureşti – CPSS are experienţă în peste 100 de proiecte şi programe dintre care unele dedicate domeniului instruirii personalului socio-medical cu finanţare internă şi internaţională.

Federaţia Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor afectate HIV/SIDA – UNOPA are o experienţă de peste 17 ani în implemantarea de proiecte adresate populaţiei vulnerabile, pacienţi cu HIV/SIDA şi tuberculoză. Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă – ASPTMR – are experienţă îndelungată în furnizarea de servicii de sprijin socio-medical pentru pacienţii cu tuberculoză.