La nivel global, numărul persoanelor care trăiesc cu HIV și care au murit de tuberculoză (TBC), o boală vindecabilă și prevenibilă, a scăzut de la aproape 600 000 de decese în 2010 la puțin peste 200 000 în 2019, o scădere de 63%.

În 2016, Organizația Națiunilor Unite a stabilit un obiectiv global de a reduce decesele cauzate de tuberculoză în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV cu 75% între 2010 și 2020. Nouă țări (Djibouti, Eritreea, Etiopia, India, Malawi, Africa de Sud, Sudan, Thailanda și Togo ) au atins sau au depășit obiectivul global până la sfârșitul anului 2019, cu un an înainte de termen.

S-au înregistrat progrese în direcția realizării obiectivelor globale în ceea ce privește asigurarea unui tratament preventiv al tuberculozei mai accesibil persoanelor care trăiesc cu HIV. Tratamentul preventiv reduce considerabil riscul de îmbolnăvire și de moarte din cauza tuberculozei. În doar doi ani — 2018 și 2019 — 5,3 milioane de persoane care trăiesc cu HIV au primit tratament preventiv și reprezintă 88% din obiectivul de 6 milioane stabilit pentru 2022, în Declarația Politică a Națiunilor Unite din 2018.

În timp ce progresele din unele țări trebuie aplaudate, acestea ascund numeroasele inegalități și lacune care rămân în furnizarea celei mai bune îngrijiri integrate persoanelor care trăiesc cu HIV și TBC. Aceste lacune au dus la estimarea a 208 000 de decese prevenibile legate de tuberculoză la persoanele cu SIDA, în 2019.

TBC este deosebit de dificil de diagnosticat în rândul copiilor cu vârsta mai mică de doi ani care trăiesc cu HIV. Cele mai severe forme de tuberculoză — tuberculoză diseminată și meningita tuberculoasă — sunt frecvente în rândul acestei grupe de vârstă și pun viața în pericol fără un diagnostic și tratament prompt. S-au făcut progrese majore în îmbunătățirea diagnosticului de TBC la copii. Medicamentele adecvate copiilor pentru tratamentul și prevenirea TBC sunt disponibile la un cost redus de la Stop TB Partnership Global Drug Facility. Provocarea este de a le distribui tuturor copiilor care trăiesc cu HIV.

Planul de acțiune pediatrica HIV și Tuberculoză de la Roma, care face parte din Planul de urgență al UNAIDS, acoperă lacunele pentru copiii care trăiesc cu HIV. Este un parteneriat unic cu mai multe părți interesate, care a stimulat o colaborare fără precedent între comunitatea religioasă, sectorul privat, autoritățile de reglementare, donatorii și alții, pentru a accelera dezvoltarea și implementarea unor teste de diagnostic mai bune, măsuri preventive și tratamente pentru HIV și TBC în rândul copiilor care trăiesc cu HIV.

În 2019, mai puțin de jumătate (49%) din cele aproximativ 815 000 de persoane care trăiesc cu HIV și care suferă de TBC au fost raportate că primesc atât tratament HIV, cât și tratament TBC. Acest lucru demonstrează că rămân lacune mari în screening, testare și tratament atât pentru HIV cât și pentru TBC. Este necesară o abordare integrată, bazată pe comunitate și centrată pe persoană. Screeningul contactelor familiale și comunitare pentru TBC, HIV, COVID-19, hipertensiune arterială, diabet și alte afecțiuni comune poate fi de-stigmatizant și poate reduce costurile. Este esențial să încurajăm toți oamenii diagnosticați recent cu HIV, TBC sau COVID-19 să permită screening-ul confidențial al contactelor familiale, gospodărești și comunitare, inclusiv copii și tineri.

Deja ceasul ticăie pentru îndeplinirea noilor obiective ambițioase pentru 2025 pentru tuberculoză și HIV, stabilite în noua strategie globală SIDA pentru 2021-2026. Atingerea acestor obiective va fi premisa pentru a pune capăt SIDA și TBC până în 2030. Este necesar un răspuns colaborativ și integrat la pandemiile TBC, HIV și COVID-19. Răspunsul trebuie să fie înrădăcinat în comunitățile afectate și centrat pe nevoile celor mai afectați oameni. Abordarea inegalităților care determină TBC și HIV va ajuta la stoparea „decalajului mortal” dintre angajamentele globale și realitatea trăită a comunităților afectate de TBC și HIV. Punând capăt inegalităților, putem opri adulții, tinerii și copiii care trăiesc cu HIV să moară de TBC.

 

Sursa: www.reliefweb.int