Deputaţii au aprobat pe 24 februarie, cu 315 de voturi „pentru”, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”.

Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat, are ca obiect de reglementare asigurarea sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii. Acest program este finanţat de Fondul

Global de Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin Grantul de Tranziţie ROU-T-MOH şi este implementat de către Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Fundaţia Romanian Angel Appeal şi Asociaţia Româna Anti-SIDA ARAS, pe perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2021. În cadrul programului sus-menţionat sunt incluse o serie de activităţi dedicate întăririi capacităţii Ministerului Sănătăţii de a controla epidemia de tuberculoză (TB).

Senatul, în calitate de prima Camera sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege în şedinţa din data de 2 septembrie 2020, Camera Deputaţilor fiind for decizional