Clădirea Dispensarului TBC din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu se află într-un proces de amplă reabilitare termică. Lucrările se realizează cu finanțare europeană, prin Proiectul Operațional Regional 2014-2020. De asemenea, Consiliul Județean asigură cofinanțarea acestui proiect. Potrivit HCJ Sibiu nr.260/21.11.2019, valoarea investiției este de 4.743.405,94 lei cu TVA, din care C+M este de 3.616.583,87 lei cu TVA. Consiliul Județean asigură o contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și anume suma de 62.988,84 lei.

Lucrările se derulează în baza contractului de lucrări nr.19.645/26.11.2020, cu Total NSA AG Construct. În data de 11.01.2021, a avut loc predarea amplasamentului.

Până în prezent s-au executat următoarele lucrări:

– Schele exterioare pentru realizarea tencuielilor termoizolante,

-Consolidări,

– Tencuieli și șape baritate cameri radiologie,

– Finisaj cu glet, pe tencuieli interioare,

– Tâmplărie exterioară – ferestre din lemn stratificat și geam termoizolant,

– Instalații electrice parțial,

– lnstalații sanitare parțial,

– Instalații termice, ventilație și climatizare, parțial

– Echipamente și asigurare utilități

– Tencuieli termo-izolante exterioare

Perioada de implementare a proiectului se va finaliza la 28.02.2022.

Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensarul” urmărește creșterea eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin reabilitarea termică a pavilionului Dispensar, cu o suprafață utilă de peste 500 mp.

Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu -Dispensarul” este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – clădiri publice.

 

Sursă material și foto: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Facebook