Ministerul Sănătății: Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2022-2030

Ministerul Sănătății: Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2022-2030

Strategia Națională pentru Controlul Tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030 a fost elaborată ca răspuns la solicitarea Institutului Național de Sănătate Publică din România (INSP). Strategia anterioară s-a încheiat în 2020 și încă din 2019, INSP a inițiat un efort organizat care să implice experți naționali și internaționali pentru dezvoltarea noii strategii.

Documentul a fost pregătit cu sprijinul financiar al Fondului Global și sub îndrumarea tehnică a personalului și consultanților OMS, pe baza contribuțiilor experților naționali.

Tuberculoza nu este doar o provocare de sănătate publică, ci și o problemă majoră în calea dezvoltării oricărei țări. Această boală rămâne printre primele 10 cauze de deces in lume.

In 2019, aproximativ 10 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de tuberculoză (TB) la nivel mondial, dintre care 5,6 milioane au fost bărbați, 3,2 milioane femei și 1,2 milioane copii. În plus, tuberculoza multidrog rezistentă (TB MDR) rămâne o provocare pentru sănătatea publică și o amenințare pentru siguranța sănătății. OMS estimează pentru 2019 un număr de 465.000 de cazuri noi cu rezistență la rifampicină, dintre care 78% TB MDR.

TB este o boală ce se poate preveni si vindeca. Documente strategice elaborate internațional susțin importanța combaterii tuberculozei, acest obiectiv devenind parte a Agendei  Organizatiei Natiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă pentru 2030.

Strategia națională de reformă 2020 a României a subliniat importanța sectorului sanitar și a reformei acestuia pentru a-și crește eficiența, calitatea și accesibilitatea, în special pentru persoanele defavorizate și pentru comunitățile izolate.

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030 stabilește obiectivele strategice pentru sănătate, și anume să reducă rata mortalității materne și infantile, să scadă incidența bolilor infecțioase și cronice și să prevină și să trateze cazurile de abuz de substanțe și boli mintale. Strategia evidențiază că deși în privința bolilor netransmisibile starea de sănătate a românilor este apropiată de cea a țărilor dezvoltate, în ceea ce privește așa-numitele boli ale sărăciei, specifice grupurilor sociale defavorizate, cum ar fi tuberculoza și anumite boli cu transmitere sexuală, România este mai aproape de profilul țărilor în curs de dezvoltare. Acest fapt plasează tuberculoza pe primul loc al agendei de politici pentru România, accentuând importanța intervențiilor care abordează determinanții sociali complecși ai sănătății, cum ar fi sărăcia, condițiile de locuire, șomajul, riscurile comportamentale și altele.

Tuberculoza are un impact semnificativ asupra capitalului uman al națiunii prin afectarea tinerilor și a populației active și subliniază riscul major pe care îl prezintă forma rezistentă la medicamente (TB MDR). Strategia reafirmă faptul că medicamentele care asigură vindecarea tuberculozei sunt esențiale.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabiă a României 2030 a stabilit următoarele obiective privind tuberculoza:

Până în anul 2020Îmbunătățirea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor de e-sănătate; dezvoltarea programelor de screening și de depistare precoce pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diverse forme de cancer, diabet, boli cardiovasculare și respiratorii), precum și planning familial, screening pre- și neonatal și screening pentru boli infecțioase (hepatită, HIV/SIDA, tuberculoză).

Până în anul 2030: Eliminarea tuberculozei, combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile.

Alături de alte probleme stringente, Strategia națională de sănătate a României 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern 1028 din 18 noiembrie 2014, a stabilit ca prioritate (OS 2.3) reducerea morbidității și mortalității TB prin menținerea unor rate adecvate de detectare și succes al tratamentului.

Obiectivul strategic (SO) 2.3. „Reducerea morbidității și mortalității prin TB și menținerea unor rate adecvate de detectare și succes terapeutic” plasează tuberculoza ca problemă majoră de sănătate publică.

Planul strategic național de control al tuberculozei 2014-2020 a vizat eliminarea bolii în România până în 2050, propunându-și reducerea prevalenței și mortalității TB cu 50% până în 2020 și menținerea ratei adecvate de detecție (70%), notificare și succes terapeutic (85%) pentru cazurile incidente de TB pulmonară pozitivă în microscopie. Angajamentele legate de controlul TB MDR/XDR urmează aceeași linie. Un alt obiectiv a vizat finanțarea multianuală, adecvată și continuă, astfel încât să se ajungă la o acoperire integrală, din resursele naționale, a costurilor intervențiilor necesare pentru controlul tuberculozei.

 

Proiectul integral al Ministerului Sănătății poate fi consultat AICI .