Raportul „Lecții de învățat din toată Europa: prioritizarea cancerului pulmonar după COVID-19”, elaborat de Lung Alliance Ambition, în parteneriat cu Forumul Economic Mondial, a identificat o serie de probleme cu care s-au confruntat sistemele de sănătate din Europa și pacienții bolnavi de cancer pulmonar în timpul pandemiei și a emis o serie de recomandări menite să atenueze și să îmbunătățească situația în perioada post-pandemie.

  • Screening și diagnostic: sunt necesare strategii pentru a identifica mai proactiv pacienții cu cancer pulmonar, cum ar fi prin intermediul unor programe de screening direcționate pentru persoanele cu risc.
  • Îmbunătățirea capacității sistemelor sanitare: sunt necesare investiții mai mari pentru a spori capacitatea sistemului de asistență medicală (asistență medicală primară și asistență secundară) pentru a asigura recomandări rapide de îmbunătățire a diagnosticului și de acces la tratament adecvat.
  • Integrarea inovației: sunt necesare investiții mai mari și integrarea noilor inovații și tehnologii pentru a ajuta la diagnosticarea și identificarea mai precisă  a opțiunilor de tratament adecvate.
  • Studii clinice: este necesară o analiză mai mare a colectării și utilizării datelor pentru a îmbunătăți și a valida utilizarea datelor din lumea reală și pentru a informa managementul clinic în afara studiilor clinice.

Proiectul ”Împreună Învingem Cancerul” se derulează cu sprijinul experților în Oncologie, Hematologie și arii conexe și are drept scop realizarea unui document de recomandări ce poate fi folosit în realizarea Planului Național de Cancer, în deplină conformitate cu pilonii Planului European de Combatere a Cancerului, lansat în data de 3 februarie 2021.

Acțiuni prioritare vizate:

  • screening și diagnosticare precoce
  • acces în timp util la diagosticul de precizie, la testare și la tratamente inovatoare, la investigații de monitorizare și la radioterapie
  •  îngrijiri paliative
  • calitatea vieții după diagnosticul de cancer.