Inhalarea treprostinilului a îmbunătățit starea clinică a pacienților cu hipertensiune pulmonară asociată bolii pulmonare interstițiale (BPI). Studiul a fost efectuat timp de 16 săptămâni în perioada 14-19 mai 2021, conform cercetărilor prezentate la Conferința Internațională a Societății Americane de Boli Toracice.

Rezultatele au fost obținute în urma studiului INCREASE care a durat 16 săptămâni și care a evaluat eficacitatea și siguranța treprostinilului inhalat, comparativ cu placebo la pacienții cu hipertensiune pulmonară asociată BPI. În ultima săptămână de studiu, cercetătorii au evaluat rezultatul final în funcție de niște indicatori stabiliți precum: înrăutățirea semnelor clinice, creșterea distanței înregistrate la testul de mers timp de 6 minute și îmbunătățirea capacității vitale forţate (CVF).

Aproximativ 16% dintre pacienții repartizați aleatoriu în grupul cu treprostinil inhalat au atins indicatorii de îmbunătățire a stării clinice, în timp ce doar 5,5% dintre pacienții din grupul placebo au atins această îmbunătățire (P ≤.0037).

Atunci când cercetătorii studiului au adăugat în cadrul analizei și absența exacerbării bolii pulmonare interstițiale, procentul pacienților din grupul cu treprostinil inhalat a scăzut la 12,9%.

Cercetătorii afirmă că rezultatele obținute susțin în continuare faptul că inhalarea treprostinilului a îmbunătățit starea clinică în rândul pacienților cu hipertensiune pulmonară asociată bolii pulmonare interstițiale.  Aceștia consideră că ”rezultatele sunt în concordanță cu obiectivele stabilite și raportate din cadrul studiului anterior”, parte a studiului INCREASE.

 

Articol preluat și tradus de pe PulmonologyAdvisor.com